toshihiro komatsu | 小松敏宏
Works
CV
Statement
Contact
"Offering" Echigo-Tsumari Art Triennale 2015, Niigata, Japan
photo: Seiji Toyonaga